Klar: Energimyndighetens utredning om bättre tillgång till elbilsladdning i flerbostadshus

I början av året fick Energimyndigheten uppdraget att titta på hur det kan bli enklare för boende i flerbostadshus, samfälligheter och lägenheter att få tillgång till hemmaladdning av sin elbil. Syftet var att göra det enklare för de som inte äger sin egen fastighet.

– Det ska vara enkelt att ladda elbilar, också för dem som bor i flerbostadshus eller har gatuparkering. Vi ser hinder som ska lösas, sa uppdragsgivaren och energiminister Anders Ygeman i början av året.

Utredningen har identifierat flera hinder för till exempel samfälligheter och hur dessa kan undvikas för att göra det enklare att installera laddboxar gemensamma parkeringsplatser.

– Ett viktigt resultat är utredningen kring de hinder som rör parkeringsplatser ägda av samfällighetsföreningar. Lantmäteriet har i en utredning sett att det går att komma tillrätta med de problem som förknippas med lagstiftningen, handläggningstiden och förrättningskostnaden utan några ändringar i relevanta regelverk, säger David Mowitz, ansvarig handläggare för uppdraget på Energimyndigheten.

En annan del är också regelverken kring allmän platsmark och kvartersmark samt kommunens roll kopplat till laddinfrastruktur har blivit tydligare. Man har också lämnat förslag på hur det hela kan förbättras.

Det hela finns redovisat i en omfattande rapport (som finns att läsa här – pdf). Dessutom föreslår man flera åtgärder som kan förbättra möjligheten att få tillgång till elbilsladdning i eller nära hemmet:

  • Samordna myndighetsgemensam information kring laddinfrastruktur
  • Utveckla kunskap och ta fram bättre underlag
  • Förenkla förmånsbeskattning av el
  • Vidareutveckla utformningen av stöd till laddinfrastruktur
  • Säkerställ tillgänglighet vid laddningspunkter i tillräcklig omfattning.

En annan punkt är frågan om ”right-to-charge” som föreslår regler för att stärka den boendes ställning i förhållande till fastighetsägaren. Här har man bland annat titta närmre på andra länder som Norge, Frankrike och Spanien.

Frågan om ”right-to-charge” behöver dock fortsatt utredning och mer konkreta förslag som passar alla boendeformer i Sverige. Rapporten påpekar att detta också är en fråga som EU-kommissionen diskuterar.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.