Ett lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

Eldrift

Elbilen ger nya verksamheter och beteenden

Elbilen kommer i framtiden diktera hur vi samlar verksamheter och men också påverka våra beteendemönster. Behovet av att ladda bilar kommer att växa och det är inte ett behov som dagens bensinstationer kan tillgodose. Det skulle bli tråkigt att hänga på en bensinstation så länge.

Sverige tvåa i världen på laddbara bilar

Nybilsförsäljningen i Sverige går bättre än någonsin – och inte minst supermiljöbilar som står för över 4% av försäljningen. Vilket gör Sverige bäst i världen efter Norge.