Volkswagen har tecknat ett samförståndsavtal med kinesiska JAC Motors. Syftet är att skapa ett långsiktigt samarbete med syfte utveckla eldrivna fordon för den kinesiska marknaden.

Mercedes har arbetet flitigt med sitt eldrivna varutransportfordon. Tidigare har vi rapporterat om lastbilar. Nu har Mercedes visat upp sin senaste vision på en eldriven varutransport för städerna. Med en tvist.

Tesla öppnar en imponerande laddstation i Norge. Med 20 stycken superchargers på samma plats är det den största laddstationen från Tesla i världen.

Airbus är övertygande om att utrymmet på marken inte är tillräckligt för att rymma markbunden trafik. De siktar på självflygande elbilar.

Elbilen kommer i framtiden diktera hur vi samlar verksamheter och men också påverka våra beteendemönster. Behovet av att ladda bilar kommer att växa och det är inte ett behov som dagens bensinstationer kan tillgodose. Det skulle bli tråkigt att hänga på en bensinstation så länge.

Nybilsförsäljningen i Sverige går bättre än någonsin – och inte minst supermiljöbilar som står för över 4% av försäljningen. Vilket gör Sverige bäst i världen efter Norge.

Batteriet i en elbil kan ses som själva hjärtat av bilen. Utan ett fungerande och friskt batteri så fungerar inte bilen. Därför är frågan om batteriets livslängd viktig.

Företaget nanoFlowcell anser inte att batterier ska laddas utan istället tankas. De gör att en elbil kan bli "fulltankad" på fem minuter enligt företaget.