Ett lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

Det är Ratsit som gjort en kartläggning över drivmedel hos de bilar som finns på våra vägar i Sverige. Av de ungefär 14 000 elbilarna som finns på våra vägar så ägs ungefär en tredjedel – 5300 elbilar – av privatpersoner. Resten är elbilar som ägs av företag.

Flest privatägda elbilar finns i storstäderna och tätbebyggda områden. Den högsta andelen är i Danderyd, Ekerö, Vaxholm, Lidingö och Sollentuna. Danderyd har störst andel på 0,58 procent.

Ratsit skriver också att i 25 kommuner finns ingen privatägd elbil alls, och i 176 kommuner finns det endast 10 eller färre. Kommunerna är spridda över hela landet, men de flesta ligger i de centrala eller norra delarna av Sverige – till exempel Dalarna, Västerbotten och Norrbotten.

En analys från Allt om Elbil

I takt med att tillgängligheten på lägre prissatta elbilar blir tillgängliga, kommer vi antagligen få se en större andel privatägda elbilar. Likaså när elbilar med längre räckvidd och en lägre prislapp kommer så kommer fler elbilar också hitta ut i mer glesbefolkade områden.

Nyligen lanserade Hyundai Kona Electric och Kia e-Niro är exempel på två bilar som uppfyller båda kriterierna. Likaså har fler biltillverkare sina elbiloffensiver som kommer antingen 2019 eller 2020.

Om två eller tre år kommer vi ha en helt annan fördelning, när Ratsit repeterar undersökningen.