Indien ska bli först i världen med 100% elbilar

Mahindra e2o - en kompakt elbil för det urbana livet.

Indien har under de senare åren fått svåra problem med luftföreningar i städer. Och därför vill man till 2032 enbart tillåta elbilar. Det säger Indiens energiminister Piyush Goya.

På uppdrag av Indiens premiärminister Narendra Modi har utskottet ”National Institution for Transforming India” fått i uppdrag att påbörja ett förändringsarbete och i ett utkast av en rapport, finns vissa drastiska åtgärder som troligt kommer forma en framtida vision kring fordonstrafiken i Indien.

Det är dags för Indien att tänka storskaligt, har energiminister Piyush tidigare sagt, det är dags för Indien att leda världen istället för att följa världen.

Goya kan tänka sig ta till sig ganska drastiska åtgärder och statliga subventioner. Han drar paraleller till ett utbytesprogram för ett par år sedan där Indier genom ekonomiska incentiv kunde byta ut traditionella glödlampor mot LED-lampor. Energibesparingen betalade i slutändan subventionering.

Besparing finansierar utgiften

Genom en övergång till eldrivna fordon kan driftkostnaden gå ner i jämförelse med bilar beroende av fossila bränslen. Det finns en alltså en driftbesparing att göra – och den besparingen kan finansiera en kostnad – om någon skjuter dit kostnaden initialt, i det här fallet den Indiska staten.

Det skulle förenkla och snabba på en övergång till eldrift avsevärt.

– Om vi tänker storskaligt, så går det, avslutar energiministern.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.