Ett lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

Från och med idag gäller nya krav på laddplatser när nya bostadsfastigheter byggs, eller större renoveringar genomförs. Lagen, som klubbades igenom i februari i år, säger att parkeringsplatser tillhörande bostadshus med fler än tio parkeringsplatser också måste få infrastruktur framdragen för parkeringsplatser till samtliga platser.

För parkeringsplatser som inte hör till bostäder, till exempel kontor och parkeringsgarage är kraven lite annorlunda. Där måste laddningsinfrastrukturen vara förberedd till var femte parkeringsplats. Dessutom måste det finnas minst en fysisk laddstolpe.

De nya kraven laddstolpar gäller inte för den enskilda villaägaren. Lagen är riktad till bostadsrätter och hyresfastigheter. Från och med 2025 kommer också retroaktiva krav på laddningsmöjligheter vid äldre fastigheter.