Hur långt kan jag köra med en elbil på en laddning?

Hur långt du kan köra med en elbil innan du måste ladda den igen är avhängt på flera faktorer. Den första givna faktorn är batteriets storlek i bilen, och hur mycket energi detta kan lagra. Batteriets kapacitet mäts i kWh och ju högre sådant, desto mer energi finns i batteriet.

Därtill spelar också elbilens energieffektivitet och förmåga att utnyttja energin på bästa möjliga sätt. Här spelar till exempel fordonets vikt och luftmotstånd in.

Men det finns också flera faktorer som du kan styra över, för att på ett sådant bra sätt som möjligt få det bästa möjliga ut av din räckvidd.

Räckvidden påverkas bland annat av bilens hastighet, då luftmotståndet ökar i högre hastigheter. I hastigheterna omkring 35 km/h är räckvidden som längst. Därför kommer du till exempel längre om du kör i stadstrafik än om du ger dig ut på motorvägskörning.

Att hålla hastighetsbegränsningarna kan vara motiverat med en elbil. En sänkning från 120km/h ner till 110km/h kan i bästa fall ge ett par mils extra räckvidd.

Räckvidd påverkas av temperatur

En annan faktor som också påverkar hastigheten är temperaturen ute. En elbil har bäst räckvidd vid omkring 20-25C. En temperaturskala vi sällan håller oss inom med vårt nordiska klimat i Sverige.

Vintertid, utöver en låg temperatur, påverkar också slask och snö räckvidden i form av ett ökat motstånd. Men också bilens utrustning som kupévärmare förbrukar en del energi, likaså elbilens system som värmer batterier till rätt arbetstemperatur bidrar till en kortare räckvidd vintertid.

Vintertid är det en fördel att ha elbilen kopplad till en laddstolpe när den är parkerad och låta elbilen förvärma batterierna och kupé innan avfärd.

Annan påverkan på räckvidd

Det finns också ytterligare faktorer som påverkar räckvidden. Genom att pumpa däcken extra hårt inför långa åkturer kan man minska energiförbrukningen och därmed få längre räckvidd.

Att rulla ned vindrutorna under färd påverkar också elbilens aerodynamik och ökar luftmotståndet. Bäst gör du därför i att hålla rutorna upphissade.

Extra last, i form av takboxar och släpvagnar kan också ha en stor påverkan på räckvidd. Om du använder en takbox eller släpvagn välj en sådan med bra aerodynamiska egenskaper. Men en kortare åktur till sortergården med hyrsläp är kanske inte något större orosmoment vid den årliga trädgårdsrensningen.