Grönt avdrag, bidrag till installation av laddbox hemma

För dig som privatperson finns det bidrag och stöd att ta del av vid installation av laddbox hemma. Den första januari 2021 ersatte det gamla Ladda hemma-stödet med ett nytt Grönt avdrag.

Med det nya avdraget blir hela processen enklare. Istället för att söka och erhålla ersättning i efterhand görs avdraget direkt på installatörens faktura. Det nya stödet fungerar på samma sätt som ROT-/RUT-avdragen.

Det Gröna avdraget ger en skattereduktion med 50 procent av kostnaden för laddbox, arbete och material. Det är viktigt att det är firman som gör installationen som också köper in laddboxen och materialet. Du kan inte göra avdrag för laddbox eller material du köper in genom en annan firma själv.

Maxbeloppet är 50 000 kronor per person och år. I potten för det maxbeloppet räknas också avdrag för nätanslutna solceller och system för lagring av egenproducerad el in.

Installationen får enbart avse den aktuella bostaden och måste vara gjord i ditt eller din förälders hushåll, och ska enligt Skatteverket avse:

  • ”ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion”
  • ”en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion”
  • ”en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.”

Det är också viktigt att laddningspunkten är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad. Den måste också ha minst ett av följande uttag/anslutningar med ”standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2” eller ”standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo”.

Denna artikel är en del av en serie artiklar i vår kunskapsbank för elbilar.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.