Fritt fram för laddplatser på allmän mark vid flerbostadshus – sätt press på kommunen!

Förra året gav regeringen Transportstyrelsen uppdraget att genomföra en översyn på det regelverk som möjligt kan hindra utbyggnaden av laddstolpar till elbilar på så kallad allmän platsmark. Det vill säga utmed en gatan, en park eller ett annat område som enligt detaljplanen anses som gemensamt.

Att sätta upp laddboxar på sådan mark skulle göra det enklare för boende som bor i lägenhet, utan tillgång på egen parkering, att faktiskt få tillgång till möjligheten att ladda sin elbil nära hemmet.

Nu har Transportstyrelsen publicerat sin rapport. Slutsatsen är att det inte behövs några ändringar av regelverket, utan istället har man redovisat hur de olika frågorna bör bedömas. Det har visat sig att det finns en stor osäkerhet inom kommunerna om vad som är tillåtet, eller inte.

– Bedömningarna i översynen bidrar till att undanröja osäkerheter om hur reglerna ska tolkas och kommer att förenkla beslutsfattandet vid anordnande av laddplatser inne i städerna, försäkrar Lars Carlsson, utredare vid Transportstyrelsen.

I Sverige bor idag 4,5 miljoner i lägenhet och elbilar bör kunna laddas i nära anslutning till bostaden. Genom att förtydliga regelverket hoppas Transportstyrelsen nu på att fler laddplatser ska byggas, även för de som bor i flerbostadshus. Det är nämligen fritt fram, och är på kommunens ansvar att genomföra.

– Det underlättar för fler att välja eldrift och därmed påskyndas elektrifieringen, i förlängningen bidrar detta till att vi kan uppnå nationella klimat- och miljömål, säger Lars Carlsson.

Boende bör således sätta en större press på kommunerna och hänvisa till att det är tillåtet inom regelverket.

Hela rapporten finns att läsa här.

Summering

Följande bedömningar gör Transportstyrelsen i sin rapport:

  • Det behövs ingen ändring av regelverket för att anlägga laddinfrastruktur för gemensamma ändamål på allmän platsmark.
  • Det finns i nuläget inte tillräckliga skäl för att införa författningskrav om att kommunen ska bygga, planera eller utreda behoven av laddinfrastruktur på allmän platsmark. Det finns inte heller skäl att nu föreslå införande av ekonomiskt stöd för att planera för laddinfrastruktur på allmän platsmark.
  • Något tillstånd enligt ordningslagen från Polismyndigheten krävs inte för laddinfrastruktur som sätts upp inom offentlig plats i form av gata eller parkering.
  • Ett fordon som står uppställt på en laddplats är ett parkerat fordon och det är därmed möjligt enligt gällande regelverk att föreskriva om tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering på laddplatsen.
  • Det saknas normalt behov av publika laddplatser på allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap. Vi har inte identifierat några särskilda konsekvenser för enskilda huvudmän som behöver beaktas.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.