2030 kan Sveriges nybilsförsäljning bestå av 100 procent elbilar

Foto: andreas160578/Pixabay

År 2030 kan nästan alla nya vägfordon vara eldrivna. Personbilar, tunga lastbilar och bussar inkluderat. Det visar scenarier som Power Circle har tagit fram inom Energiforskningsprojektet Ett elsystem för elfordon.

Syftet med forskningsprojektet är ett se över vad en helektrisk fordonsflotta har för påverkan elsystemet. Målet är att bedöma behovet av energi, effekt, elnätskapacitet och laddinfrastruktur.

För personbilar kan 100 procent av nybilsförsäljningen bestå av elbilar till 2030 i ett högscenario. Då kommer det finnas omkring tre miljoner laddbara personbilar på vägarna. I ett lågscenario når nybilsförsäljningen 75 procent till 2030 – och 95 procent till 2035.

En stor drivkraft bakom omställningen i framtiden är EU-parlamentets nya utsläppskraft som röstades igenom i somras. Dessutom har flera stora fordonstillverkare som mål att endast sälja elbilar. Den svenska marknaden kommer att fortsätta ligga i framkant internationellt.

– Utvecklingen följer den exponentiella trend som vi förutsåg i de prognoser för laddbara personbilar som vi släppte år 2019. Men starkare politiskt stöd, sjunkande kostnader och skarpare strategier från fordonstillverkarna gör att utvecklingen går snabbare än vad vi trodde då, säger Johanna Barr, expert och ansvarig för scenarioarbetet på Power Circle. 

För att möjliggöra en omfattande elektrifiering som i högscenariot behöver vi se en fortsatt utbyggnad av laddinfrastrukturen och ett elnät med tillräcklig kapacitet och kortare ledtider för att ansluta nya laddare. Vi behöver också se styrmedel som främjar utveckling av både fordon och laddinfrastruktur för att elektriferingen inte ska tappa fart. Det lågscenario som tagits fram visar resultatet om dessa förutsättningar inte slår in.

– Sedan denna prognos togs fram har vissa styrmedel för elektrifieringen av transportsektorn förändrats. Därför kommer vi inom projektet under nästa år analysera hur bland annat förändrade styrmedel kan påverka utvecklingen på kort och på lång sikt, tillägger Johanna Barr.  

Stockholm är det län som kommer ha den högsta totala andelen laddbara elbilar i trafik år 2030. Då når andelen 80 procent. I Norrbottens län kommer siffran ligga på 31 procent. Den lägsta siffran i landet.

Tyngre transporter också på el

Andelen laddbara lastbilar kan i ett högscenario nå 80 procent av nya fordon till 2030. Till 2035 når siffran 100 procent i linje med EU:s utsläppskrav. En viktig förutsättning är att det blir tillåtet att köra fordon med en vikt upp till 4,25 ton med B-körkort.

För tunga el-lastbilar pekar ett högscenario på 65 procent av nyförsäljningen år 2030. Lastbilar som går i lokal trafik kommer leda omställningar, följt av regionala transporter och sist fjärrtransporter samt de tyngsta transporterna inom skogs- och jordbruk.

När det kommer till bussar kommer de flesta stadsbussarna inom en snar framtid att gå på deldrift. Det eftersom vi snart endast kommer se upphandlingar med bussar på eldrift. Även elektrifieringen av regionbussar börjar ta fart.

Hela rapporten finns att läsa här.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.