Forskarna: Elbilar och dubbfria däck har gett bättre hälsa hos barn i Stockholm

Elbilar och förbud mot dubbdäck har gett bättre luft i Stockholm, rapporterar TV4. Nu kan forskare vid Karolinska institutet se en positiv utveckling där lungfunktionen har blivit bättre hos barn i Stockholm.

Forskarna började följa 4000 barn födda mellan 1994 och 1996. De har följt barnen genom åren och mätt lungkapaciteten vid 8, 16 och 24 års ålder. Resultatet visar att lungkapacitet har blivit bättre hos de barnen som också bott i områden där luften blivit bättre.

– Glädjande nog har vi sett sänkta halter av luftföroreningar och därmed en bättre luftkvalitet i Stockholm de sista 20 åren. Därför ville vi också undersöka om barns lungor har förbättrats under denna period, säger Erik Melén, barnläkare och professor vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset vid Karolinska Institutet.

Forskarna skriver att på en av de hårdast trafikerade gatorna, Hornsgatan i Stockholm, har luftföroreningarna minskat med hela 60 procent. Forskarna menar att resultaten är viktiga eftersom dålig lungfunktion är kopplat till flera kroniska sjukdomar som KOL och hjärtkärlsjukdomar som kan visa sig senare i livet om lungorna tar skada i ung ålder.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.