Försäkringsbolag fejkar elbilsbrand i krocktest – elbilar har ingen utökad brandrisk

Tyska försäkringsbolaget AXA genomför årligen krocktester med elbilar. Under en uppvisning i Schweiz krockade försäkringsbolaget nyligen två äldre elbilar. En Volkswagen E-Golf och Tesla Model S.

Den spektakulära krocken med Teslan fick snabbt spridning, men under falska rubriker. I scenariot blev Teslan luftburen när föraren missade en rondell och for rakt igen rondelldekorationerna (i form av en ramp) och skrapade samtidigt i underredet på elbilen. Efter flygningen landar Teslan på taket och fattar eld.

Men det var ingen riktigt eld. I själva verket var branden iscensatt med hjälp av pyroteknik. Syftet i sig var att illustrera en brand hos en elbil som möjligtvis skulle kunde uppstå i ett värstascenario.

– Av säkerhetsskäl var det inte möjligt att orsaka en riktig batteribrand vid ett evenemang med runt 500 besökare, skriver AXA.

Hela iscensättning har utnyttjats av elbilskritiker som tagit det hela ur sitt sammanhang och sprider bilder och filmer på den ”brinnande” Teslan i sociala medier.

https://www.youtube.com/watch?v=IRc0Hw2S80A

Vill visa på möjliga faror med elbilar

Hela syftet med med krocktesterna var att visa på nya utmaningar och olycksrisker som elbilarna kan föra med sig. En av punkterna är just skador på underredet som kan uppstå om man kör över refuger, stenar eller rondeller.

AXA påpekar att även om batteriet är mycket väl skyddat av ytterligare karossförstärkningar fram, bak och på sidorna så har det en svag punkt. Försäkringsbolaget uppmanar tillverkarna att inte underskatta faran underifrån. De bör säkerställa ett adekvat skydd på underredet. Till exempel genom att förse det med en titanplåt eller liknande högresistansmaterial.

– Om batteriet skadas kan det snabbt leda till bränder. Om det finns risk för att batteriet kan fatta eld placeras fordonet i en släckningsbehållare idag. Att vi alla fortfarande har en väg att gå framgår till exempel av att det inte finns så många släckningscontainrar ännu och en del av dessa bilar måste förvaras på låsta parkeringsplatser, berättar Nils Reich, försäkringschef på AXA i Tyskland.

Teslan efter olyckan och ”branden”

Bilar brinner sällan

AXA betonar att brandrisken i elbilar inte är högre än hos andra bilar. Risken att en bil börjar brinna är mycket låg, men är överskattad av allmänheten. Statistik visar att endast 5 av 10 000 bilar (oberoende av drivlina) faller offer för en brand. Viltolyckor är till exempelvis 38 gånger mer vanliga än en bilbrand.

Övertrampningsrisken är större

AXA ville också med Tesla-testet lyfta fram ett andra scenario som kan uppstå hos de mer kraftfulla elbilarna. Nämligen det man kallar för övertrampningsrisken vilket innebär att föraren inte är beredd på den snabba accelerationen vid gaspådraget.

– De flesta elbilar, särskilt de kraftfulla, har ett väldigt högt vridmoment. Det märks direkt när man trycker på gaspedalen. Detta kan leda till oönskad ryckig acceleration som föraren tappar kontrollen över, förklarar Michael Pfäffli, chef för olycksforskning vid AXA Schweiz.

Skadefrekvensen för högpresterande elbilar är högre än hos andra bilar. Statistik från AXA i Schweiz visar att risken för skador på det egna fordon ökar med 50 procent än fordon med konventionella förbränningsmotorer.

Tre tips

Hela undersökningen summerar Axa med tre tips som försäkringsbolagets olycksforskare sammanställt.

  • Förare av elbilar bör vara medvetna om oavsiktlig snabb accleration. Attt hantera den omedelbara drivkraften är något man behöver lära sig. Som ovan elbilsförare bör man om möjligt sänka accelerationskraften genom att välja ett lugnare körläge på elbilen. Särskillt under den första perioden efter köpet.
  • Förare av elbilar bör hålla koll på underredet. Man bör vara medveten om att refuger och stenar kan skada underredet.
  • Elbilar är ofta tyngre än andra elbilar och man bör vara medveten om det när man kör bilen. Lättare fordon missgynnas oftare i en händelse av kollision.

– Elbilarnas framfart är här för att stanna. Det är inte bara bra för miljön, utan de är också roligare att köra. Men vi försäkringsgivare och våra kunder måste också hantera nya risker: Även om elbilar inte orsakar fler olyckor i det här landet kan de ofta leda till dyrare individuella skador, avslutar Nils Reich.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.