Förbuden mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar blir fler

Foto: Alexander Grishin/Pixabay

Allt fler länder förbjuder nybilsförsäljningen av bilar med bensin- och dieselmotorer. Svenska statens senaste utredning som publicerades i början av den här månaden föreslår att ett sådant förbud ska införas i Sverige från 2030.

Ännu har det konkreta beslutet inte tagits i Sverige även om det är sannolikt att det kommer att klubbas igenom. I andra länder finns dock konkreta beslut tagna. Nu senast kan Kanada ställa sig bland dessa.

Kanadas nya klimatål säger att försäljningen av nya bilar med förbränningsmotor ska förbjudas 2035. Det är fem år tidigare än det tidigare målet. Kanada ska uppnå målet genom mindre delmål satta till 2025 och 2030.

I EU:s huvudort Bryssel har man i veckan klubbat igenom nya förbud som sänder en tydlig signal till unionens gemensamma klimatmål. För att förbättra stadens luftkvalité har man tagit ett hårt grepp om vilken trafik som ska tillåtas i staden. Från 2030 blir det förbjudet att köra en bil med dieselmotor i staden och från 2035 ska alla förbränningsmotorer vara borta från gatorna.

Europa har kommit längst i att ta krafttag mot förbränningsmotorn. Bland andra länder i Europa som tittar på förbud eller redan har beslutat om förbud till 2030 finns Danmark, Island, Storbritannien, Slovenien och Irland. Spanien och Frankrike har satt målet till 2040. I USA har flera stora företag gått samman och lobbar för en fossilfri nybilsförsäljning från 2030.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.