Experter varnar: Falska påståenden om att elbilar ökar vägslitaget

Experter går nu ut och varnar om desinformation kring elbilar och vägslitage. Under sommaren har det spridits uppgifter om att elbilar leder till dubbelt så mycket vägslitage än deras motsvarande bensinbilar. Men det stämmer inte.

Grunden till den falska informationen kommer från en artikel som brittiska dagstidningen The Telegraph publicerade i juli. Artikeln fick stor spridning. Forskarna vid University of Leeds som tidningen refererar har tagit avstånd från innehållet, och menar att tidningen använt forskningsuppgifterna på fel sätt.

The Telegraph refererar till den så kallade ”fourth power formula” för att beräkna vägslitaget. Den används vid beräkningar av vägbyggen, och säger i praktiken att om vikten på hjulaxeln dubblas ökar slitaget på vägen exponentiellt.

– För att vara helt ärlig är hela artikeln totalt nonsens. Att skylla gropar i vägen på elbilar är ren och skär desinformation, säger Auke Hoekstra, forskaren vid Neon Research som också reagerat på artikeln.

– Det är sant att tyngre fordon orsakar mångfalt större slitage. Därför orsakar den tunga godstrafiken den allra största delen av vägslitaget. Hur mycket en personbil väger är däremot ett marginellt problem, säger Hoekstra, som menar att det är ironiskt eftersom formeln direkt ogiltigförklarar artikelns påstående. Om bilen är en el- eller bensinbil har i princip ingen betydelse.

Saknar förankring i verkligheten

Foto: Alexander Grishin/Pixabay

Han berättar också att artikeln saknar ett helhetstänk, och inte heller tar hänsyn till den tekniska utvecklingen. Batterierna i elbilar blir lättare hela tiden, och inom 15 år kommer de halveras. Samtidigt är elmotorn lättare än förbränningsmotorn.

I framtiden betyder det att elbilar kommer att vara lättare än bilar med förbränningsmotorer. Går man på artikelns logik kommer elbilar att minska vägslitaget, men betydelsen kommer så klart vara minimal.

Forskningsrapporten tar inte heller hänsyn till hur bränslet kommer fram till bensinstationerna. Det görs genom betydligt tyngre och skadligare transporter.

– Desinformation finns överallt då det gäller gröna lösningar. Det gäller inte bara elbilen, utan också sol- och vindkraft. Jag har otroligt svårt att förstå varför folk cyniskt motsätter sig lösningar som gör världen bättre, avslutar Auke Hoekstra som menar att desinformation skadligt för samhällsutvecklingen.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.