Experten: Så ska BRF:en tänka vid installation av laddstolpar

Foto: andreas160578/Pixabay

Intresset för att installera laddstolpar i bostadsrättsföreningar ökar i takt med att allt fler boende skaffar elbilar. Samtidigt är det kanske inte helt lätt, då det saknas både kunskap och det finns en hel del att tänka på.

Att installera laddstolpar i en bostadsrättsföreningen behöver inte bara vara intressant för de boende i föreningen som kör elbil. En större installation kan också framtidssäkra fastigheten och vara en förtjänst vid försäljningen av en bostadsrätt med tillhörande parkeringsplats med laddningsmöjligheter.

För tillfället finns det också stöd att söka för installationen. För 2023 har regeringen avsatt 400 miljoner kronor till investeringsstödet Klimatklivet där bostadsrättföreningar kan söka bidrag. Stödet är något som med stor sannolikhet avskaffas i framtiden, och då är det synd att som förening ha gått miste om chansen.

Experterna på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum har nu delat med sig av sina bästa tips för att installera laddare i bostadsrättsföreningar.

– Laddstolpar är något vi märker blir en alltmer efterfrågad investering bland bostadsrättsföreningar. En installation både höjer värdet på föreningens fastighet och underlättar en elbilsvardag för bostadsrättsägare som antingen äger en elbil idag eller funderar på att byta till en i framtiden, säger David Jost, chef för Projektledning och Energi på SBC.

– Sedan våren 2020 är det dessutom krav på att nya eller ombyggda parkeringsplatser med mer än tio platser i anslutning till bostadshus ska utrustas med laddinfrastruktur, tillägger David Jost.

Det första föreningen bör göra är att undersöka hur behovet av laddplatser faktiskt ser ut. Dessutom bör man undersöka vilka förutsättningar som finns. Det kan vara om föreningen själva äger marken.

Om så inte är fallet bör man i förväg komma överens om vem som kommer äga laddstolparna. Många föreningar är medlemmar i samfälligheter som äger parkeringen, då gäller det att kontrollera villkoren för just samfälligheten. Dessutom förenklar det också på förhand att reda ut hur debiteringen ska gå till.

SBC:s fyra tips:

  • Gör en förstudie av laddinfrastruktur. Börja med en förstudie som ger en god överblick av vad föreningen bör känna till om elbilsladdning och som fungerar som ett komplett beslutsunderlag. I förstudien kartläggs föreningens behov av laddning och hur förutsättningarna ser ut idag.  
     
  • Bestäm hur mätning och debitering ska gå till. Klargör om mätningen ska göras manuellt eller digitalt och kontrollera med din ekonomiska förvaltare i vilket format debiteringsunderlaget ska levereras. Detta för att få en så smidig hantering som möjligt av den vidare användningsdebiteringen på månadsavin.
     
  • Välj vilken utrustning och leverantör som passar bäst. Det finns många alternativ för elbilsladdning idag och därför är det bra att undersöka vilka som lämpar sig bäst för er förening. Vill man exempelvis investera i fjärrstyrda enheter eller erbjuda snabbladdning till de boende?
     
  • Ta hjälp av en expert. Om en förening får installera laddstolpar eller inte kan ibland vara en komplicerad juridisk fråga och med många faktorer att ta i beaktande. Därför är det bra att ta kontakt med en expert inom fastighetsrätt som kan hjälpa till att reda ut vad som faktiskt gäller.
Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.