Europeisk rapport: Elbilarna är snart billigare än fossilbilarna – oljebehovet kan snabbt minska med 40 %

En av Europas största banker BNP Paribas drar slutsatsen att elbilen snart tar över. Oljeindustrin har snart slagit den sista spiken i kistan, skriver banken i sin analys. Den europeiska storbanken dömer därmed ut oljan totalt. Elbilen är här för att ta över, med hjälp av förnyelsebar energi.

Rapporten använder en ekonomisk mätmetod (EROCI) som bedömer hur mycket värdefull energi den mobila industrin får för varje spenderad krona, för olja respektive förnyelsebar energi.

BNP Paribas poängterar att förnyelsebar energi blir billigare och billigare, och elbilar också, främst på grund av billigare och mer effektivare batterier. Om oljeindustrin över huvudtaget ska konkurrera eller utmana förnyelsebar energi måste de konkurrera med betydligt lägre priser.

Rapporten drar flera slutsatser om förnyelsebar energi och dess fördelar, bland annat att:

  • miljön gynnas i form av minskade växthusgaser och renare luft
  • folkhälsan förbättras av förnyelsebar energi
  • elektricitet är enklare att transportera än olja
  • prissättningen på vind- och solenergi är mycket mer stabil än den på oljan.

Slutsatsen är att förnyelsebar energi kan konkurrera ut 41% av oljeproduktionen på en mycket kort tid, varav 36% procent av all olja som går direkt till att driva fossilbilar.

Skalbarheten för att öka produktion av förnyelsebar energi och effektivare batterier har också nått en punkt där ökad kapacitet på kort sikt inte innebär några direkta ökade kostnader. Inom ekonomiska termer, marignalkostnaden har närmat sig noll.

– Aldrig tidigare har oljeindustrin stått inför en så stor utmaning som den förnyelsebara energin och elbilen skapar, säger rapporten.

Läs rapporten från BNP Paribas här.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.