Europas största V2X-pilot: 50 Honda e ska balansera elnätet i Schweiz

Nu får Schweiz ett av Europas största pilotprojekt för att testa V2X. Målet är att använda 50 elbilar av märket Honde e som är utplacerade på 40 platser för att balansera elnätet. De första bilarna och infrastrukturen inom pilotprojekt ”V2X Suisse” finns nu på plats.

Projektet som drivs av EVTEC har flera partners. Bland annat bildelningsföretaget Mobility vars elbilar det är som ingår i piloten. Genom dubbelriktad laddning kommer elbilarna när de inte är bokade att kunna skicka tillbaka el till elnätet vid energitoppar. På samma vis kan elbilarna också ta emot el när det finns ett överskott i elnätet eller när elen är extra billig, till exempel under en solig eller blåsig dag.

Grundtanken bakom V2X och dubbelriktad laddning är att till vara på elbilarnas batterikapacitet, då de ofta står parkerade under de större delarna av dygnet. Elbilarna blir egna kraftbanker som tillsammans kan bilda ett större energiförråd, likt en reservoar. 

Även om Honda e har ett ganska litet batteripaket på endast 35,5 kWh så ger volymen en betydligt högre effekt. Varje bil ska genom specialutrustade laddstationer ta emot eller lämna ifrån sig energi med en laddningseffekten på plus-minus 20 kW DC. Extrapolerat till hela bildelningsflottan motsvarar elbilarna en ansluten last på 60 megawatt, förklarar Mobility.

Syftet med projektet är att få nya insikter och kunskaper om tekniken samt också fastställa de regulatoriska utmaningarna kring dubbelriktad laddning. Både på landsbygden och i tätorter. Det ska också möjliggöra en större andel förnyelsebar energi i elmixen.

– Energilagring på fyra hjul ska hjälpa Schweiz att gå bort från fossila bränslen. Detta gynnar inte bara klimatet, utan gör också vårt land mer självständigt, kommenterar förbundsrådet Simonetta Sommaruga.

V2X Suisse är inte den enda V2X-piloten i Europa. Bland annat genomför Hyundai just nu flera omfattande piloter i bland annat Tyskland och Nederländerna.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.