EU-parlamentet säger ja till supersnabba 300 kW-snabbladdare var 6:e mil

Under dagen röstade Europaparlamentets ledamöter igenom ett förslag från EU:s Transportutskott som ska påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur. Förslaget ställer nya krav på tillgång till snabbladdare för både elbilar och eldrivna lastbilar.

För elbilar innebär förslaget att det senast 2026 måste finns en station (laddningspool) var 6:e mil längs EU:s huvudvägar. Stationen måste som lägst erbjuda en total kapacitet på 600 kW. Effekten ska fördelas över minst två snabbladdningspunkter med en individuell effekt på minst 300 kW.

Till 2030 skruvar man sedan upp målen. Då måste varje station erbjuda en total effekt på 1200 kW, fördelat över minst fyra snabbladdningspunkter med en lägsta individuell effekt på 300 kW.

Samtliga av EU:s huvudvägar finns markerade i rött på bilden nedan, det är alltså här det kan bli aktuellt med snabbladdare för elbilar var sjätte mil.

Tunga trafiken ännu tuffare

För den tunga trafiken ställs krav på ännu högre kapacitet. Då säger kravet att det ska finnas minst en station var 6:e mil längs med det Transeuropeiska transportnätet (T-ENT). T-ENT är ett nätverk av vägar som EU anser är speciellt viktiga för logistik och godstransporter inom EU.

Till juli 2025 ska varje station kunna erbjuda en uteffekt på minst 5000 kW och omfatta minst fyra snabbladdare med en individuell effekt på minst 350 kW och minst fyra snabbladdare med en individuell effekt på minst 800 kW.

Till juli 2030 höjer man kraven ytterligare. Då ska varje station erbjuda minst 6500 kW, fördelat över minst fyra snabbladdare med en individuell effekt på minst 1200 kW.

I bilden nedanför ser du de aktuella vägarna där det kan bli aktuellt med snabbladdare för tung trafik.

Det kommer att finnas vissa undantag för vägar genom avlägsna platser, öar och vägar med mycket lite trafik.

Kortbetalning

Från 2026 ställer man också hårdare krav på tillgänglighet. Snabbladdning ska vara enkel, effektiv och tillgänglig för alla. Därför måste också publika laddstationer vara fullt tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet.

Vidare ska operatörer av laddstationer vara skyldiga att visa priser för ad hoc-laddning i pris per kWh, innan laddningssessionen startar. Operatörerna måste också utrusta varje station med kortläsare eller kontaktlösa enheter som kan läsa betalkort.

Införande

Nästa steg i processen efter Europaparlamentet godkännande är nu fortsatta förhandlingar med medlemsländerna. Medlemsländerna måste senast 2024 presentera sin plan för hur målen ska nås.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.