50 procent negativa till strejken mellan IF Metall och Tesla visar enkät

Allt om Elbil genomförde i mitten av den här veckan en enkät om den pågående strejken mellan IF Metall och Tesla. Totalta valde 1559 att besvara enkäten. Av dessa var det en majoritet (1038 stycken, 66,6 %) som uppgav att de körde elbil.

Av en fördjupande fråga riktad till de som körde elbil framkommer det att det var 504 stycken (48,5 %) som körde en Tesla, eller totalt 32,2 % av det totala antalet svarande.

Ungefär var femte uppgav att de körde en bensin- eller dieselbil (347 stycken, 22,2 %). Det medan 7,1 % körde en hybrid, 3,1 % har ingen bil och 0,9% angav övrig drivmedelstyp.

Inställning till strejken

Vid en första anblick visar resultatet att många är negativa till strejken mellan IF Metall och Tesla. Av de 1559 personerna som svarade uppgav 49,7 % det. Det medan 10,5 % valde en neutral hållning och återstående 39,8 % ställde sig positiva till strejken.

Inställningen till strejken varierar tydligt mellan fordonskategori. Det är tydligt att Tesla-förare är betydligt mer negativt inställda till strejken än övriga tillfrågade. I de övriga grupperna ställer sig (summerat) 53,0 % positiva till strejkan, medan 10,73 % är mer neutrala och 36,3 % ställer sig negativa till strejken.

Oro över strejken

Undersökningen visar också att det finns en större oro över strejken hos Tesla-förare än snittet. 54,8% angav att de är oroade, vilket är en majoritet av de svarande inom gruppen. I de andra grupperingarna är oron lägre.

Teslaägare: En följdfråga visar att det bland Tesla-ägare finns en större oro om hur strejken kan påverka deras bilägande. Det handlar om en oro att IF Metall kan driva Tesla ur landet, samt en oro över hur den påverkar möjligheten till service idag, eller i framtiden. Många uppger att strejken är för mycket riktad till bilägaren och inte till Tesla som företag.

Elbilister (ej Tesla): Bland kategorigin elbilister (ej Tesla) fanns det också en förhöjd oro över att Tesla kan lämna landet men också att tillgången på laddinfrastruktur kan försämras. Det finns också en utbredd oro över hotade arbetstillfällen, påverkan på Sverigebilden men också att den svenska modellen kan påverkas.

Bensin-/dieselbil-/hybridförare: Bland förare av diesel- och bensinbilar och hybrider fanns också en övergripande oro att Tesla kan lämna landet och med det också tar med sig laddinfrastrukturen. Man oroar sig också för uteblivna arbetstillfällen och en utbredd oro över hur strejken kan förändra den svenska arbetsmodellen och det fackliga inflytandet.

Blandade reaktioner

Reaktioner var många och totalt valde 1324 svarande att uttrycka sina åsikter i fritextsvaren. Det genom sammanlagt 45 729 ord. Här är 15 stycken framslumpade reaktioner från tre olika frågeställningar.

Berätta kort om vad du anser om strejken

– Den är helt berättigad. Tesla ska spela efter samma regler som alla andra, säger en elbilist.

– Jag tycker att kollektivavtal generellt är bra men inte att man ska tvinga på företagen det. Jag tycker att avtalen ska utformas så båda parter tycker att de är bra, säger en Tesla-förare.

– I Sverige har vi en ordning som bygger på att kollektivavtal inte är tvingande, samtidigt så är facket satt som någon form av grindvakt med rätten att helt godtyckligt tvinga företag till kollektivavtal det tycker jag är en konstig konstruktion, säger en bensinbilist.

– Än så länge agerar parterna i huvudsak inom lagens råmärken. I kraft av sin storlek må Tesla därigenom förstå att de som stor arbetsgivare exponerar sig för stridsåtgärder om de väljer att inte teckna kollektivavtal. Där är vi nu. Det finns ett antal strategiska utvägar ur denna situation som Tesla bör överväga, där en är kollektivanslutna samarbetspartners eller dotterbolag där merparten av de anställda finns. Prestige kostar…, säger en elbilist.

– Jag anser att strejken är berättigad som försvar av den svenska modellen. Däremot bör systemet tidsanpassas för att undvika alltför långtgående konsekvenser för både anställda som ej deltar i strejk, och gemene man, säger en elbilist.

Hur tror du utfallet av strejken kommer att bli?

– Jag tror att de kommer öppna upp för någon form av kollektivavtal, säger en elbilist.

– Jag hoppas att de kommer överens, säger en dieselbilsförare.

– Tesla flyttar från Sverige, säger en elbilist.

– Endera lämnar samtliga anställda IF Metall eller så bildar Tesla dotterbolag för t ex verkstad, marknad och försäljning. Kvar i modern blir då endast ledande personal som inte är fackligt anslutna. Dotterbolagen tecknar kollektivavtal och säljs i delar eller som en helhet till samarbetspartners. På så viss kan Tesla Sweden fortsätta utan kollektivavtal och samtidigt köpa tjänsterna av de kollektivanslutna samarbetspartnerna. Jag tror tyvärr att prestigen råder så en lösning lär ta tid…, säger en elbilist.

– Det kommer att eskalera till oproportionerlig nivå vilket kommer att skada alla iblandade som det är nu blir alla förlorare, säger en bensinbilist.

Vill du dela med dig av några fler tankar?

– Blockaden som tvingar Werksta och andra bolag som har kollektivavtal att förlora affärer är väldigt konstig. Det tvingar Teslaägare att söka sig till verkstäder UTAN kollektivavtal om de måste reparera. Förutom att den straffar privatperson och företag som inte är part o konflikten och inte kan påverka gynnar den alltså de bolag som inte har kollektivavtal…, säger en Tesla-förare.

– Anser att blockaden har tagit orimligt stora proportioner med oschysst utfrysning som tillvägagångssätt. Det drabbar många andra än bara TM Sweden AB, säger en Tesla-förare.

– Hoppas sitationen löser sig snarast. Strejken gynnar inga parter just nu då det verkar vara ytterst få svenska Tesla-anställda som är missnöjda. Det hade varit en annan sak om en klar majoritet hade ett utbrett missnöje om arbetsmiljö, lön mm. Facket kan lätt uppfattas som oflexibla och otidsenliga, säger en hybridbilsförare.

– Det är viktigt att vi värnar om den svenska marknaden med kollektivavtal. Att lämna marknaden fri är som att be om en ostadig marknad samt försämrade möjligheter/försäkringar för arbetstagaren. Det är viktigt att vi har en stark fackrörelse för arbetarnas villkor/fördelar inte ska kompromissas, säger en elbilist.

– Facket borde verkligen ha grundat denna strejk bättre hos personalen på Tesla. Men jag tror som sagt inte att det är därför facket strejkar utan de har andra drivkrafter som har lett fram till detta beslut. Sen är inte den Svenska modellen hotad bara för att Tesla inte har kollektivavtal, det är skrämselpropaganda från facket, säger en annan elbilist.

IF Metall / Tesla-anställda

Enkäten besvarades också av 18 stycken personer direkt påverkade/involverade i strejken. Dessa personer har sållats bort. Det rörde sig om 12 personer som uppgav att de arbetade på IF Metall (eller annat indraget fackförbund) och sex personer som sade sig arbete på Tesla.

Om enkäten

Enkäten genomfördes mellan 22 och 23 november 2023. Totalt besvarade 1559 personer enkäten genom en självrekryterande webbenkät.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.