En bred övergång till elbilar skulle spara miljarder kronor och rädda tusentals liv

Att ställa elbilar mot bilar med förbränningsmotor kan ge upphov till livliga diskussioner. Om vi sedan kastar in några pinnar om miljö och ekonomiska fördelar i brasan har vi snart en skogsbrand. Det blir med andra ord väldigt hätska debatter.

Några som lite mer sakligt tittat på elbilar och dess fördelar ur ett samhällsekonomiskt men också hälsoperspektiv är ett gäng forskare vid Northwestern University i Illinois. Resultatet publiceras i en studie och är tydligt: Om vi går över till elbilar finns det stora besparingar att göra.

Forskningsteamet tilldelade ekonomiska värden på klimat- och hälsoskador orsakade av förbränning av fossila bränslen. På så vis kunde de ta abstrakta värden för hälsa, miljö och jordbruk och föra in som konkreta värden i studien.

I studien kunde man sedan titta på hur avgaser påverkar hälsan genom att simulera olika utsläppsnivåer i 48 delstater i USA. Resultatet blev att man skulle rädda tusentals liv årligen genom att övergå till elbilar.

Samhällsekonomiska vinsten blir enorm med elbilar

Om elbilar ersätter 25 procent av alla USA:s bilar med förbränningsmotor idag skulle besparingen bli omkring 150 miljarder kronor årligen. Besparingen görs genom minskade luftföreningar och mindre påverkan på klimatförändringar orsakad av förbränning av fossila drivmedel.

Om elbilen ersätter 75 procent av alla bilar med förbränningsmotorer i USA, och dessutom ökar produktionen av förnyelsebar energi blir besparingen ännu större. Då visar studien att USA kan spara upp emot 600 miljarder kronor årligen.

– Fordonselektrifiering i USA kan förhindra hundratals till tusentals tidiga dödsfall årligen och samtidigt minska koldioxidutsläppen med hundratals miljoner ton. Detta visar att lösningar på klimatförändringar inte bara bromsar utsläppen av växthusgaser utan också minskar hälsokonsekvenser till följd av minskade skadliga luftföroreningar, säger Daniel Peters, som ledde studien.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.