Elbilstillverkarna Polestar och Rivian släpper klimatrapport – måste nå 100% elbilar till 2032

Polestar och Rivian har släppt en gemensam rapport som slår fast att bilindustrin är på väg att överskrida IPCC:s 1,5-gradersmål med minst 75 procent till 2050. Bilindustrin måste agera snabbare, för att klara målen uppger rapporten som man valt att kalla Pathway.

Idag står personbilar för runt 15 procent av alla växtgasutsläppen globalt. Utsläppen måste minska med 43 procent fram till 2030 enligt IPCC, något som rapporten visar att bilindustrin är långt ifrån att klara.

Rivian och Polestars rapport menar att det finns en väg framåt (en ”pathway”) för att klara målen. Det handlar om att flytta resurser och fokus i branschen som helhet. Flera av initativet kan sättas i verket omedelbart.

Tre steg

Totalt nämner rapporten tre steg. Det första är att övergången från fossildrivna bilar till elbilar måste ske snabbare. Andelen elbilar i försäljningen måste växa från sex procent till närmare 100 procent till 2032.

De andra två stegen är betydligt mer komplexa, och där återstår fortfarande mycket arbete. Bilbranschen måste minska växthusgasutsläppen i tillverkningen och leverantörskedjorna. Det tredje steget är att vi måste öka andelen förnybar energi i elnätet.

– Bilföretagen kan välja olika vägar när det gäller varumärke, design och affärsstrategi, och vissa kommer till och med inte ens erkänna att vägen framåt är elektrisk. Jag är övertygad om att det är den rätta vägen och att klimatkrisen är något vi måste ta ansvar för tillsammans, kommenterar Fredrika Klarén, hållbarhetschef på Polestar.

Fredrika Klarén, hållbarhetschef på Polestar. Pressbild.

– Vi måste se bortom utsläpp från avgasrören. Denna rapport slår tydligt fast vikten av att agera tillsammans och att göra det nu. Det finns ett tydlig pris för passivitet, men det finns också en ekonomisk möjlighet för innovatörer som hittar nya lösningar på de utmaningar vi ställs inför, fortsätter Fredrik Klarén.

Rapport har delats ut till de tolv största ledande biltillverkarna i värkden, tillsammans med en inbjudan till ett rundabordssamtal. ”Syftet är att hitta en väg mot unika, relevanta och kollektiva klimatåtgärder för bilindustrin”, skriver Polestar.

Hela rapporten finns att läsa här.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.