Elbilsladdning blev lösningen när Europas största kärnkraftreaktor upplevde störningar

Martin Lundgren, Skandinavienchef för Virta.

Smarta laddningsboxar och laddande elbilar kan bidra till att hjälpa elsystemet att hantera störningar i elproduktionen. I Finland kunde vi den 19 november i skarpt läge se hur landets automatiserade efterfrågeflexibilitet aktiverades när kärnkraftverket Olkiluoto 3 oväntat kopplades bort från elnätet på grund av ett turbinfel.

Vid incidenten kunde fordonsägare se hur laddningseffekten på sina laddande elbilar via AC-laddare runt om i Finland minskade inom 5 sekunder under totalt en minut på grund av frekvensnedgången i elnätet.

Den reaktionen i kombination med andra snabba flexibla resurser som bland annat batterisystem gav tid för annan energiproduktion att kompensera för det frånkopplade kärnkraftverket. På detta viset kunde spänningen i elnätet hållas på en jämn nivå för att undvika att skada elinfrastrukturen.

Powered by Virta berättar hur deras laddningsnätverk för elbilar automatiskt kan reagera på snabba och oväntade störningar i elnätet. Det var det som hände i Finland den 19 november.

– Elnätet är beroende av två saker, att frekvensen och spänningen i elnätet förblir stabil. Systemet kräver en viss mängd av transaktioner av elektroner för att allt ska fungera. Om frekvensen eller spänningen avviker för mycket riskerar man att förstöra elinfrastruktur och det kan ta lång tid att laga och det kan potentiellt vara svårt att starta upp systemet igen, förklarar Martin Lundgren, Skandinavienchef för Virta.

– Automatiserad efterfrågeflexibilitet är vår förmåga att i realtid, baserat på behoven i elnätet, minska hur mycket kraft som kommer ur Virtas laddstationer och det var det som hände den 19 november i Finland, säger Martin Lundgren, Skandinavienchef för Virta, fortsätter Martin Lundgren.

Virta berättar att Finland är väl rustade när det kommer till system som kan aktiveras och bidra till en utjämning i elproduktionen om störningar skulle uppstå. Här i Sverige har vi dock en bit kvar innan automatiserad efterfrågeflexibilitet kan bli verklighet.

– I Sverige, precis som i våra nordiska grannländer, är vår energiförsörjning volatil under den pågående gröna omställningen till dess att den nya generationens kärnkraft tas i bruk. Då krävs att vi använder tillgängliga verktyg maximalt, både för att säkerställa vårt oberoende och för att minimera sårbarheter. Detta kan vi göra redan idag genom att påskynda implementeringen i Sverige av det som Finland redan gör i skarpt läge och det är denna händelse är ett lysande exempel på, avslutar Martin Lundgren.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.