Ett lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

BilSweden har i vanlig ordning satt samman statistik på nyregistreringar av bilar i Sverige som för november månad ökade. Laddbara elbilar ökade mest med totalt 43% under november. På helåret har laddbara bilar ökat med 35%, där den rena elbilen står för den största ökningen på 134%.

– Sverige tillhör de länder i Europa som har höga andelar laddbara bilar av nyregistreringarna. Under de tre första kvartalen i år var Sverige fyra i Europa, efter Norge, Island och Nederländerna, säger Mattias Bergman, Vd på BilSweden.

Även bussar går mot eldrift

BilSweden skriver också att antalet nyregistrerade eldrivna bussar ökar snabbt. Hittills i år har ökningen varit 200 procent, och de står för en marknadsandel på 7,1 procent, jämför med 3,4 procent förra året.

– Vi förväntar oss en snabb omställning mot elektriska stadsbussar. Detta är drivet av att tekniken nu är mogen, stor del av bussflottan behöver bytas ut inom rätt så kort period, men främst genom att offentlig upphandling driver utvecklingen mot elektrifiering, säger Mattias Bergman.