Ett lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

Luften i norska städer blir allt bättre. Det är elbilen och förbättrad kollektivtrafik som bidragit till den förbättrade luftkvalitén, skriver Miljødirektoratet – en norsk myndighet för miljö och klimat.

För första gången sedan mätningarna började har alla norska kommuner lyckas hålla sina nivåer av kvävedioxid NO2 under de tillåtna gränsvärdena.

Annons

Den giftiga kvävedioxiden släpps bland annat ut av fossilbilar. Den har en irriterande effekt på luftvägar och skadar lungorna.

Miljødirektoratet skriver att ungefär 1000 människor där årligen till följ av städers dåliga luft.

En av vinnarna är Oslo som lyckats minska rejält, sedan en period av toppar under de senaste åren.