Elbilen är långt bättre för miljön än en dieselbil – Sverige skulle bli bäst

Foto: Auto Bild

En elbil som laddas på vattenkraft släpper bara ut 35 gram CO₂ per kilometer när både tillverkningen av bilen, batteriet och strömmen räknas med. Motsvarande siffran är 205 gram för en dieselbil. Det är en grupp forskare vid Universitet i Brüssel som fått uppdraget sätta samman rapporten om forskning där elbilen jämförs med den konventionella fossilbilen.

Det finns en stor variation på resultaten på tidigare forskningsrapporter. Faktorer som att beräkna livstiden för en bil till 15 000 mil, och i andra fall på 25 000 mil har en stor påverkan på resultaten för forskningsresultaten. I andra rapporter fokuserar man på riktig körning, medan andra är mätningar av utsläpp från uppgifter som görs i simulerade labbmiljöer. Forskarna har studerat 113 forskningsrapporter för att få fram ett genomsnitt – och där vinner elbilen.

Rapporten visar att det är viktigt att välja grön el, för att göra ett sådant lågt avtryck som möjligt. Det är nämligen också möjligt att köra en elbil med ett dåligt avtryck genom att välja sämre energikällor för den el man väljer att ladda bilen med.

Rapporten visar också att Sverige är bäst i klassen bland de undersökta länderna när man går igenom förutsättningarna för den energimix som finns i de nationella elnäten. Med elbilar i Sverige skulle vi minska vårt koldioxidavtryck med 85% jämfört med den dieseldrivna referensbilen.

Sverige, med tillgång till mycket grön el skulle vinna mest idag. Graf ur rapporten.

Bil som drivs av diesel:

Produktion av bilen: 16 g/km
Utsläpp från bilen: 162 g/km
Produktion av diesel: 27 g/km

Elbil med förnyelsebar energi

Produktion av bilen: 16 g/km
Produktion av Li-ion batteri: 13 g/km
Produktion av el: 6 g/km

Elbil med blandad ström

Produktion av bilen: 16 g/km
Produktion av Li-ion batteri: 13 g/km
Produktion av el: 100 g/km

Under sin livstid är en elbil det bästa alternativet. Graf ur rapporten.

Förutsättningarna man valde i undersökningen är att en bil rullar totalt 20 000 mil. En dieselbil släpper ut 120g CO₂/km enligt den gamla NEDC-cykeln, här adderade man sedan 35% för att simulera en mer verklig förbrukning på väg. I studien räknade man att en elbil förbrukar 0,2 kWh per km. Varannan elbil måste byta sitt batteri under livscykeln på 20 000 mil. Då har man beräknat batteriets kapacitet till 30 kWh.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.