Elbilen är ingen eltjuv – kräver bara 0,3% av Sveriges produktion

Det är mycket prat om elpriser, elbesparing och elransonering just nu. Många kritiker passar så klart på att ställa sig frågan hur elen ska räcka till nu i vinter när så många kör elbil.

Kritiken är dock helt obefogad. Sveriges elbilar har i princip ingen påverkan på vårt lands totala elproduktion. Samma trend ser vi i Norge, som har tre gånger fler elbilar än Sverige och producerar mindre energi.

Norska elbilsföreningen har gått på djupet, och räknat på konsekvensen av att ha 520 000 elbilar ute på de norska vägarna. Slutsatsen är att elbilarna är långt ifrån att skapa någon sorts elbrist i landet.

I snitt kör den genomsnittliga norrmanen 1 280 mil årligen med sin elbil. Baserat på den verkliga förbrukningen från alla de elbilarna som finns i Norge har föreningen kunnat räkna fram hur mycket el som landets elbilar förbrukar. Det ger ett genomsnitt på 2 560 kWh per bil och år inklusive laddförluster på tio procent.

Resultatet är att den norska eldrivna vagnparken idag konsumerar 0,8 procent av landets energiproduktion. Den totala förbrukningen på ett år landar på 1,27 TWh för de 520 000 elbilarna.

Endast 0,3 procent i Sverige

I Sverige finns det idag 176 800 elbilar, och utifrån föreningens räknemodell förbrukar dessa tillsammans 0,45 TWh på årsbasis. Det innebär 0,27 procent av Sveriges totala energiproduktion som under 2021 uppgick till 166 TWh – eller 0,32 procent av den totala elanvändningen (140 TWh).

Om alla bilar i Norge byttes ut till en elbil över en natt räknar föreningen med att runt 4 till 5 procent av landets energiproduktion skulle gå till att driva landets elbilar.

Motsvarande siffra i Sverige, beräknat på fem miljoner elbilar, skulle vara 7,6 procent av vår elproduktion. Men det lära dröja flera decennier innan vi har fem miljoner elbilar i Sverige. Då lär vår energiproduktion och energiförbrukning se mycket annorlunda ut. Det finns ingen anledning att tro att elbilen skulle vara orsaken till en elkris i vinter.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.