Ett lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

Om sex år är elbilen billigare i inköp än fossildrivna bilmodeller skriver elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle. Idag lanserar Power Circle sin prognos Elbilsläget Sverige – som beskriver läget idag och hur utvecklingen kan ske fram till 2045.

I sin prognos skriver Power Circle att tillverkarna har bestämt sig, de är eniga om att framtiden är elektrisk. Mer än hälften av alla tillverkare som säljer bilar i Sverige har pratat om en total övergång till elektrifierade bilar. Samtidigt spås kostnaderna för batterier gå nedåt vilket bidrar till att kostnaden för en elbil kommer bara lägre än en likvärdig bensin- eller dieselbil 2025. För konsumenterna är det priset och utbudet som spelar störst roll.

Annons

Också miljön gynnas

– En snabb elbilsutveckling skulle kunna bidra till att minska utsläppen från vägtrafiken där vi idag har stora utmaningar, säger Johanna Lakso VD för Power Circle. 

Om Power Circles prognos faller ut skulle klimatutsläppen minska med 30 procent till 2030, och med 80 procent till 2045, enbart tack vare elbilen.

Läs Power Circles interaktiva rapport om elbilsläget idag.