Efter nya bonusen, nu ökar antalet eldrivna lätta lastbilar

Regeringens satsning på att elektrifiera eldrivna lätta lastbilar ser ut att bli lyckosam. Efter införandet av en klimatpremie för lätta eldrivna lastbilar upp till 3,5 ton har andelen i nyregistrerade eldrivna lastbilar rekordökat.

I februari 2024 registrerades det 3613 nya lätta lastbilar och av dessa var hela 24,8 procent eldrivna. Motsvarande period förra året registrerades det 2983 nya lätta lastbilar där endast 11,1 procent var eldrivna.

– Även om andelen elbilar bland nyregistreringarna är relativt hög har elektrifieringen av hela flottan för lätta lastbilar inte kommit lika långt. Därför är marknadsintroduktionsstödet för elektriska lätta lastbilar, som regeringen har infört under månaden, välkommet och förväntas sätta ytterligare tempo i elektrifieringen och nå fler kundgrupper, kommenterar Mattias Bergman, VD för branschorganisationen Mobility Sweden. 

Företag som köper en eldriven lätt lastbil är berättigad till en bonus på upp till 50 000 kronor.

Källa: MobilitySweden.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.