Det finns utmaningar med Plug & Charge – i jakten på ännu enklare snabbladdning

Nyligen kom en stor del av branschen överens om vissa riktlinjer för att göra snabbladdning av elbilen enklare. Kortfattat innebar det möjligheten att betala med kort utan krav på medlemskap och en tydlig prisinformation.

Även om överenskommelsen är ett första steg mot enklare snabbladdning så kommer det finnas smidigare lösningar i framtiden. Vi kommer se lösningar där elbilen kan sköta hela ”transaktionen” så allt du behöver göra är att plugga in laddkabeln. Debiteringen sker sedan till ett konto som finns kopplat till bilen.

Här finns både AutoCharge- och Plug & Charge (ISO 15118) som lösningar. Det är två olika metoder, men erbjuder slutanvändaren samma upplevelse genom en enkel ”plugga in och ladda”-princip.

Den bakomliggande komplexiteten skiljer sig däremot åt. För den som är nyfiken på de tekniska skillnaden har Hubjects VD Christian Hahn förklarat skillnaderna i en lång teknisk artikel. Den kan du läsa på Christians LinkedIn här.

Många inblandade

För att Autocharge och Plug & Charge-tekniken ska fungera så finns det många parter bakom som måste kommunicera med varandra. Här återstår en hel del arbete innan standarder och smidiga kommunikationsvägar är etablerade. Vissa biltillverkare, så som Volkswagen, har börjat ta till sig Plug & Charge-lösningen och håller på att rulla ut den i samarbete med några utvalda operatörer.

Komplexiteten ligger i att många behöver vara inblandade i transaktionen. Bilen, laddaren, laddoperatören måste alla kommunicera med varandra. Till det behöver vi också en universell databas där kunder och deras betalinformation finns lagrad. Annars finns fortfarande risken att det krävs flera medlemskap och olika portaler för att hantera den automatiska laddningen. Ovanpå det måste vi ställa höga krav på att säkerhet och tillförlitlighet.

Så ser operatören på att göra det enklare

Jag ställde frågan till några av de operatörerna som ingår i den senaste branschöverrenskommselsen. Det för att se hur de ser på tekniken. Först ut att kommentera är Recharge:

– Vi har under lång tid utvärderat och vidareutvecklat vårt koncept för laddstationer. Den absoluta majoriteten av den hårdvara vi nu installerar har stöd för Plug & Charge och vi använder OCPP som är standard för kommunikation mellan laddare och fordon. På mjukvarusidan återstår en del arbete hos såväl biltillverkare, hårdvaruleverantörer som hos oss. Vi följer noga utvecklingen på området, berättar Maria Brant, Head of Recharge Sweden AB.

– Vi har varit en av pionjärerna inom elbilsladdning i Norden och under de drygt tio år vi har haft snabbladdare i Sverige har vi använt en mängd olika fabrikat. Flera av de äldre laddarna saknar stöd för Plug & Charge och kommer att behöva uppgraderas när efterfrågan tar fart. Medan andra av våra installerade laddare redan stöder Plug & Charge och AutoCharge, fortsätter Maria Brant.

Även EON ser att det finns en del arbete för att få en lösning på plats. På frågan om de har stöd för Plug & Charge svarar Michel Thomas, chef för hållbara energilösningar inom stadskvartersutveckling, sol och elbilslösningar:

– Till största delen ja. Allt som byggs idag stöttar det, men det är också en fråga om att standarden efterlevs och implementeras väl vilket inte är fallet helt idag, säger Michel.

Energibolaget och laddningsoperatören Gävle Energi ser ett tydligt behov av en ytterligare branschöverenskommelse. Det för att få en fungerande Plug & Charge-lösning på plats.

– Vi måste enas om att sträva i denna riktning och arbetar efter de senaste OCPP-protokollet. När vi 2020 upphandlade nytt betal- och driftsystem för fordonsladdning, ställdes krav inom ramen för ISO15118. Vi tror också att det kommer behövas en nationell oberoende aktör som etablerar den databas som kommer behövas. Kanske som en utveckling av Nobil?, kommenterar Anders Holmsten, avdelningschef för Energitjänster hos Gävle Energi.

Även laddoperatören Mer tror långsiktigt på lösningar som AutoCharge och Plug & Charge. Många av märkets laddare har idag stöd för tekniken, även om delar av infrastrukturen dock sannolikt behöver uppdateras. Mer har en positiv hållning till tekniken då det förbättrar kundupplevelsen kring laddning och skapar enkelhet för användaren.

Framtiden

Även om det blir enklare att ladda med Plug & Charge så kommer det också finnas behov av högre krav på tydlig och lättillgänglig prisinformation. Ingen vill koppla in sig på en laddare för att sedan upptäcka att priset var orimligt högt.

Dessutom behöver föraren vara trygg i att laddningen använder sig av rätt avtal. Det kan vara så att föraren har ett specialavtal genom sitt bilköp eller ett abonnemang med en lägre kostnad än Plug & Charge-priset.

Det kommer också finnas ett krav på en central databas som kan hantera den nödvändiga informationen som tekniken kräver. En sådan part skulle till exempel kunna vara norska Nobil, som stöttas av Energimyndigheten, med ansvar att upprätthålla ett register för alla laddpunkter i Sverige. Men hur fungerar det då i resten av Europa?

Kan det vara Nobils uppdrag att ansvara för en plattform eller laddportal som elbilisten kan använda för att hantera all laddning för sin elbil? Det skulle kunna vara här abonnemangsuppgifter, betalinformation och en samlad historik på all elbilsladdning går att hämta. Genom ett öppet API skulle laddportalen kunna kopplas till en tredjepart, eller vara något som biltillverkaren kan integrera direkt i bilens infotainmentsystem eller app.

Även om Plug & Charge eller Autocharge är lockande tankar så finns det många frågor bakom som måste ha svar. Dessutom är det sällan destinationsladdare (AC-laddaren) har stöd för tekniken. Här kommer det fortsatt finnas ett behov av att använda laddbrickor eller appar för att starta publika laddare av denna sort.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.