Chalmers: Säljstopp för ”fossilbilar” gynnar klimatet – tvingande infasning av elbilar 2030

Illustration: Yen Strandqvist/Chalmers

Tidigare i veckan kom en omfattande rapport från Internationella energibyrån IAE som i 400 steg beskrev hur vi skulle ta klivet mot en värld fri från utsläpp. Ett av stegen involverade att förbjuda försäljningen av fossildrivna bilar från 2035 och istället lyfta fram elbilen.

Nu har tre forskare vid Chalmers tekniska högskola publicerat en rapport som styrker samma tes, även om man vill tidigarelägga förbudet. Ett förbud mot nybilsförsäljning av bensin- och dieselbilar skulle kraftigt minska koldioxidutsläppen. Istället ska bilarna bli ersatta av elbilar.

En snabb och tvingande infasning av elbilar skulle få utsläppen från svenska personbilar att närma sig noll år 2045, står det att läsa i rapporten. En sådana reglering måste i så fall träda i kraft 2030.

– Livslängden hos alla de bilar som finns på vägarna idag och de som säljs fram tills regleringen införs gör att det dröjer innan den totala effekten syns, säger Johannes Morfeldt, forskare inom fysisk resursteori på Chalmers. 

För att minska utsläppen av växthusgaser i nivå med det svenska klimatmålen ser forskarna att man behöver öka inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel till den befintliga fossilvagnparken. Samtidigt bör ett förbud mot nyförsäljning av sådana drivlinor införas.

– Resultaten från studien visar att en snabb elektrifiering av den svenska bilparken ger minskade livscykelutsläpp: Från 14 miljoner ton koldioxid år 2020 till mellan 3 och 5 miljoner ton år 2045. Var inom spannet som vi hamnar år 2045 beror främst på i vilken utsträckning möjligheterna till utsläppsminskningar i tillverkningsindustrin realiseras, säger Johannes Morfeldt. 

Nästa steg, bättre batteritillverkning

Fram till 2045 kan livscykelutsläppen av växthusgaser från personbilar i Sverige minska med en tredjedel i ett scenario där merparten av alla bilar är just elbilar. För att det målet ska uppnås krävs ett svenskt förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar år 2030, samt ökande inblandning av biobränslen. 

Forskarna ser också att klimatpåverkan vid tillverkningen av batterier kan minska. De genomsnittliga utsläppen i den globala batteritillverkningen skulle kunna minska med omkring två tredjedelar per kilowattimme fram till 2045, skriver Chalmers i sin rapport.

– Inom EU finns till exempel en diskussion om att sätta en gemensam standard för tillverkning av batterier och fordon – på ett liknande sätt som det finns standard som reglerar vad som får släppas ut från avgasröret, säger Johannes Morfeldt. 

Rapporten i sin helhet finns att läsa här.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.