Brist på publika laddstolpar när fler skaffar elbil – inget län har bättrat sig

Bristen på publika laddpunkter har ökat i Sverige när utbyggnaden inte följer med den snabba tillväxten av elbilar. Trots stora satsningar på laddinfrastruktur har skillnaden ökat med 20 procent jämfört med förra året.

Antalet län som inte längre når upp till EU:s rekommendation om högst tio laddbara fordon per publik laddpunkt har bara blivit fler. Det visar en sammanställning från laddföretaget Monta.

Förra året hade Sverige ett genomsnitt på 20 laddbara fordon per publik laddpunkt. I år är det genomsnittet 24 per laddpunkt. Sverige skulle behöva ytterligare 23 500 publika laddpunkter för att passa det nuvarande elbilsbestånd. Länen med sämst tillgång på publik laddning är Stockholm och Uppsala. Här finns det i snitt 38 respektive 37 laddbara bilar per laddpunkt.

Marcus Enetjärn, Sverigechef på Monta.

– Det är tydligt att utbyggnaden av laddinfrastruktur inte klarar av att hålla jämna steg med elbilsförsäljningen. På sikt riskerar det att äventyra den gröna omställningen. Det måste till stora åtgärder för att bryta status quo med ökande brist på laddpunkter, och alla insatser välkomnas, säger Marcus Enetjärn, Sverigechef på Monta.

– Nu när regeringen presenterat sin budget så ser vi att stödet ökar för utbyggnaden av laddinfrastruktur och det är en tydlig ljuspunkt som förhoppningsvis kan bidra till att brygga gapet mellan antalet elbilar och laddpunkter, fortsätter Marcus Enetjärn.

Utöver regeringens satsningar ser Marcus också andra möjligheter. Det skulle till exempelvis vara att nyttja tjänster som gör det möjligt att hyra ut privata laddare. Genom sådana tjänster finns det möjligheter för företag att hyra ut laddare under kvällstid eller helger.

Bara två län klarar EU-kravet

Bara två län når upp till EU:s rekommendationer. Dessa är Jämtland och Gotland. Kalmar och Dalarna har trillat "ur listan" sedan förra året. Inget av länen visar på någon förbättring mot förra året.

– Om fler öppnar upp sina laddstationer kan vi avlasta de publika laddstationerna från en del av stressen och skapa lite sinnesro för elbilsägare, avslutar Marcus Enetjärn.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.