Bidrag till laddbox

Du kan få ett ekonomiskt bidrag om du installerar en laddbox för elbil hemma. Stödet ersätter 50 procent av kostnaderna för laddbox och installation, dock högst 10 000kr per fastighet.

Stödet kallas för ladda-hemma-stödet och ansökan gör du hos Naturvårdsverket. Du ansöker direkt på Naturvårdsverkets webbplats via deras e-tjänst, eller per brev eller e-post.

Syftet med stödet är att påskynda en omställningen till hållbara transporter – endast privatpersoner är berättigade till stödet. Kravet är att laddningspunkten installeras i den fastighet som den sökande äger eller har nyttjanderätt till. Utförligare detaljer om stödet finns i förordningen från Riksdagen.

Ansökan Ladda-hemma-stödet

Information om var du skickad ansökan, och vad den måste innehålla kan du läsa om på Naturvårdsverkets webbplats här.

För att vara berättigad till stödet krävs det att ansökan kommer in senaste sex månader efter att installationen av laddningsanordningen slutförs.