Ett lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

Regeringen har tagit beslut att öka tempot på utbyggnaden av publika snabbladdare till elbilar. Målet är att ha grundläggande tillgång till laddinfrastrukturen i hela landet. Beslutet innebär ett stöd på 50 miljoner kronor årligen under de tre kommande åren.

Stödet ska gå till att minska på investeringskostnaden för att bygga publika laddstationer utmed landets större vägar. Regeringen hoppas på så vis att täcka in de ”vita fläckar” där utbyggnaden av publika laddstationer idag är bristfällig.

Beslutet grundar sig på en rapport på Trafikverket. Den säger bland annat att den minsta tillåtna snabbladdningshastigheten får vara DC 50 kW. Bakom undersökningen har man tagit in en norsk räckviddsstudie. Baserat på studien drar Trafikverket slutsatsen att ett skäligt avstånd mellan två snabbladdningsstationer maximalt bör vara på 100 kilometer. Över tid ska detta avståndet minska i takt med att marknaden mognar.

”Med antaganden om maximalt avstånd om 50 km till en snabbladdstation, det vill säga max 100 km mellan varje snabbladdningsstation, uppstår vita vägsträckor om 5 700 km av FPV långväga personresor”.