Beskedet: Klimatbonusen för elbilar upphör efter 8 november

Precis nu kom beskedet om att klimatbonusen för elbilar och andra berättigade bilar upphör. Beskedet kommer utan någon vidare framförhållning. Sista dagen för att kunna bli berättigad till bonusen är imorgon.

Regeringen motiverar sitt beslut med att ”kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar bli jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil”.

Av den anledningen väljer alltså regeringen att avskaffa bonusen. Rent konkret innebär beslutet ett den som köper eller beställer en klimatbonusbil efter den 8 november 2022 inte kommer få klimatbonusen.

Regeringen har dock som avsikt att fullfölja utbetalningarna för bonusen till de som beställt en elbil eller annan berättigad bil senast 8 november. För att hantera utestående utbetalningar har man tillfälligt höjt anslagen för 2023.

Malus-delen inom bonus-malus kommer fortfarande att finnas var. Det vill säga den treåriga förhöjningen av fordonsskatten för fordon med höga utsläpp av koldioxid.

Regeringen noterar följande villkor vid utfasningen av bonusen:

  • ”Den bil som köpts eller beställts senast den 8 november 2022 ska för att få klimatbonus uppfylla de regler som gäller vid den tidpunkt när utbetalning ska ske, det vill säga tidigast sex månader efter att bilen för första gången har ställts på i vägtrafikregistret. ”
  • ”Sedan tidigare gäller att det från och med den 1 januari 2023 endast är bilar som släpper ut högst 30 gram koldioxid per kilometer eller är utrustad med teknik för drift med fordonsgas (naturgas/biogas) som är klimatbonusbilar. Den som köpt eller beställt en sådan bil måste också kunna visa för Transportstyrelsen att köpet eller beställningen gjordes senast den 8 november.”
Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.