Bättre bonus-malus på gång: 70 000 kronor i bonus för elbilar och högre malus för bilar med utsläpp

Regeringen förändrar bonus-malussystem nästa år. Syftet är att förenkla systemet och skapa bättre incitament till att köpa en bil med nollutsläpp. Dessutom ska det utformas på ett sätt som ska göra det svårare att nyttja bidraget på bilar som exportas utanför Sverige.

Ändringen innebär en ökning av dagens bonusbelopp på 60 000 till 70 000 kronor för bilar med nollutsläpp. Dessutom sänker man toleransen på koldioxidgränsen för det mindre bidraget till bilar med små utsläpp. Bilar, till exempel hybrider, med ett koldioxidutsläpp på mindre än 60 gram per kilometer kan få en bonus på upp till 45 000 kronor. Tidigare låg den gränsen på 70 gram per kilometer.

Det ökade stödet kommer att finansieras av malus. Förändringen innebär att nya bilar med större utsläpp kommer att få en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren.

Det förbättrade bonus-malus systemet bidrar till att nå transportsektorns mål om att minska utsläppen med 70 procent till 2030 genom att styra mot fordon med lägre utsläpp. De sista riktlinjerna är under utformning och de kommande förändringarna förväntas träda i kraft den 1 april 2021.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.