Bakslag för Easee även i hemlandet Norge – laddboxen nära att stoppas

Elsäkerhetsverket satte säljstopp för den norska laddboxen Easee Home tidigare i mars i år. Ett hårt beslut som den norska tillverkare försökte överklaga. Men sitt överklagande var inget som Easee fick gehör för.

Fler länder följde efter och nu väntas också ett hårt beslut från norska Nkom (Nationella kommunikationsmyndighet i Norge). Nkom väljer att inte motsätta sig Elsäkerhetsverkets beslut. Därmed innebär det i praktiken också ett säljstopp i Norge.

Nkom menar bland annat att Easee inte har dokumenterat produktens säkerhet vid användning över tid och under olika klimatförhållanden. Dessutom är säkerheten för att koppla in reläerna inte är tillräckligt väldokumenterad, noterar Nkom.

– Vi har förberett oss på detta och respekterar slutsatsen. Vi kommer att fortsätta dialogen med Nkom och dra lärdom av detta. Vår dokumentationsprocess har inte varit tillräckligt bra och vi kommer att gå igenom våra rutiner med stöd från externa experter innan vi lanserar några nya produkter, säger Easee vd Jonas Helmikstøl.  

Nkom och Norges säkerhet- och beredskapsmyndighet DBS säger dock att laddboxen inte är farligt att använda. Om inget annat land inom ESS motsätter sig Elsäkerhetsverkets krav på säljstopp senast den 15 juni och att svenska förvaltningsrätten fastställer beslutet är Easee skyldiga att följa det inom hela EES.

Easee meddelar att installerade produkter kommer fortsätta att uppdateras och appen, molnlösningen och uppkopplingen kommer att fungera precis som tidigare. Framåt arbetar man på nya produkter:

– Vi jobbar på att utöka vår produktportfölj och kommer snart att lansera en ny laddare på marknaden. Denna slutsats, den fortsatta dialogen med Nkom och stöd från externa experter kommer att hjälpa oss att säkerställa att allt är till hundra procent på plats vad gäller dokumentation. Vi har gått igenom några utmanande månader som företag och vi har lärt oss mycket, säger Ola Njå Bertelsen, Chief Product Officer på Easee.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.