Ett lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

Intresset kring Northvolts planer på att bygga en batterifabrik i Sverige har varit stort. Både från kommuner som vill upplåta mark till fabriken men också från allmänheten. Med löften om 2 500 arbetstillfällen ställde sig nästan 40 kommuner i kö för att visa sitt intresset.

Northvolt har gått igenom intresseanmälningarna utifrån en rad urvalskriterier. Det rör sig om tillgänglighet på mark, energiförsörjning och närhet till vatten. Infrastruktur som hamnar, järnvägar och vägar krävs för att frakta den beräknade årsvolymen på 32GWh till marknaden. Likaså anses en flygplats i närheten för att locka utländsk arbetskraft och närheten till ett universitet för att locka ny arbetskraft anses viktigt.

Åtta kommuner gick vidare i Sverige, dessa är Göteborg, Gävle, Luleå, Malmö, Mariestad-Skövde, Norrköping, Skellefteå och Västerås. Två finska kommuner gick också vidare, dessa är Kotka-Hamina och Vasa.

Kan bli fler fabriker i framtiden

Till att börja med planerar Northvolts bygga en fabrik, men för att tillgodose framtidens efterfrågan på fabriker är det högst aktuellt att på sikt etablera fler fabriker, enligt Vd Peter Carlsson