Ett lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

I dagarna har Naturvårdsverket, som ansvarar för ladda-hemma-stödet öppnat anmälan efter regeringens beslut om ett återförande av stödet tidigare i vår.

För att vara berättigad till stödet krävs det att ansökan kommer in senaste sex månader efter att installationen av laddningsanordningen slutförs.

Bidrag till laddbox gynnar omställning

Syftet med stödet är att bidra med en omställning till hållbara transporter – endast privatpersoner är berättigade till stödet. Kravet är att laddningspunkten installeras i den fastighet som den sökande äger eller har nyttjanderätt till. Utförligare detaljer om stödet finns i förordningen från Riksdagen.

Stödet gäller för laddbox och de material- och arbetskostnader som krävs. Ersättningen täcker 50 procent av kostnaderna, dock högst 10 000kr per fastighet.

Ansökan Ladda-hemma-stödet

Anmälan görs just nu via e-post eller post direkt till Naturvårdsverket, i väntan på att e-tjänsten ska öppna.

Information om var du skickad ansökan, och vad den måste innehålla kan du läsa om på Naturvårdsverkets webbplats här.