Ett lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

Torsdag 1 februari är första ansökningsdag för det statliga ladda hemma-stödet. Stödet ska täcka 50 procent av kostnaden för laddboxen. Likaså täcker bidraget in nödvändig eldragning. Taket på bidraget är dock högst 10 000kr.

Bidraget gäller för laddstationer som installerats efter 1 januari i år. Likaså är det möjlighet att få bidrag för installation vid sommarstugan men också vid bostadsrättslägenheter, om du som privatperson bekostat och nyttjar laddboxen.

Annons

Bidraget ges ut av Naturvårdsverket, där kommer du också kunna ansöka från 1 februari. Stödet är en del i satsningen Klimatklivet och syftet med stödet är att få fler människor att välja elbil framför fossilbil.

Naturvårdsverket har sammanställt ett dokument med frågor och svar här.