Ett lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

Energiföretagen tror att målet med två miljoner elbilar i Sverige är genomförbart till 2030. Bara politikerna ställer upp. Målet behövs för att nå klimatmålet med 70% minskade utsläpp 2030 jämfört med 2010 års nivåer.

”När ett teknikskifte väl inträffar, blir effekten mer dramatisk och exponentiell än man kunnat förutspå. Med nuvarande utveckling av batterier förväntas bilar med eldrift bli mer kostnadseffektiva att tillverka än bilar med förbränningsmotorer långt före år 2030.”

Manifestet går vidare in på ett par fördjupande punkter, och öppnar upp för flera etappmål för 2020 och 2030. Manifestet ställer krav på mer gynnande lagstiftning kring elproduktion med gröna syften och gröna fordonsskatter. Därtill förslag för att gynna laddinfrastruktur och tillgänglighet genom miljözoner.

Allt om Elbil ställer sig bakom manifestet till 100%.

Läs manifestet i sin helhet hos Energiföretagen, där du också kan ansluta dig.