Allt om Elbil-prognosen: Bollen är i rullning mot 34% elbilar i år och 52% nästa år

För tredje gången i år har Mobility Sweden sänkt sin prognos på nyregistreringar av personbilar i Sverige. Vid inledningen av året låg prognosen på 325 000 personbilar för att nu vara nere på 285 000 personbilar.

Orsaken är fortsatta störningar som skapar ett försämrat flöde i leveranskedjorna. Bristen på komponenter har fått den globala fordonsindustrin att sänka produktionen. Dessutom finns en allmän oro på den svenska fordonsmarknaden på grund av långa leveranstider och högre kostnader. Orderböckerna är dock välfyllda hos bilhandlarna.

Förra månaden var andelen nya elbilar rekordhög. Nästan 35 procent av alla nya bilar var en elbil under september. Det mot ett årssnitt på 28 procent. Min analys (mot historiska siffror) är att andelen elbilar kommer att fortsätta öka under årets sista månader.

Anledningarna är: Flera nya modeller är på igång, dessutom vill bilköpare få sin elbil före bonussänkningen vid årsskiftet och biltillverkarna vill uppfylla EU:s utsläppskrav. Det är faktorer som kommer driva upp andelen elbilar mot slutet av det här året.

Mot 100 000 nya elbilar

I början av året uppskattade jag att 34 procent av alla nya bilar kommer att vara en elbil under 2022. Ställd mot Mobility Swedens reviderade prognos innebär det 96 900 elbilar för helåret. Därmed kommer Sveriges bestånd av elbilar vid årets slut, precis som tidigare år, nästan dubblas. Vid ingången av 2022 fanns det 122 528 elbilar i Sverige.

För att nå 96 900 nya elbilar i år behöver Sverige få ytterligare 35 000 nya elbilar under årets fjärde kvartal. Om den historiska trenden med ett ökat antal registreringar av elbilar mot slutet håller i sig även i år är det ingen omöjlighet. Under kvartal fyra 2021 fick Sverige 21 000 nya elbilar (36% av årsvolymen) och året innan det 12 000 nya elbilar (40% av årsvolymen).

Jag är övertygad om, trots turbulensen i världen, att vi kommer klättra allt närmare ett årssnitt på 34 procent när året är slut. Antingen för att antalet elbilar kommer öka kraftigt, eller för att övriga drivlinor kommer minska kraftigt. Eller så är det en kombination av båda.

År20212022202320242025
Elbilar18%34%52%73%89%

2023 innebär 52% elbilar

Nästa år uppskattar jag att ungefär hälften av alla nya bilar kommer att vara en elbil. Jag tror dock att den totala bilförsäljningen i Sverige kommer att fortsätta falla under det kommande året.

Delvis på grund av fortsatta leveransbekymmer, men också för att allt fler konsumenter kommer att skjuta på sitt nästa bilköp av flera orsaker. Dels på grund av oron i omvärlden, men främst för att man väntar in rätt elbil.

Den så kallade Osborne-effekten där konsumenten väntar in ny teknik och står ut med den gamla under en längre tid är i rullning.

Den totala bilförsäljningen sjunker. Ett trendskifte pågår från fossilbil till elbil.

Den totala bilförsäljningen sjunker. Ett trendskifte pågår från fossilbil till elbil. Även Trafikanalys har dragit liknande slutsatser tidigare i år. Det kan du läsa mer om här.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.