7 av 10 elbilar köptes av företag – nu krävs stöd riktade till privatpersoner

Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.

Igår kunde du läsa en sammanställning över antalet registrerade elbilar i maj här på Allt om Elbil och vilken elbil som toppade listan. Med en andel elbilar på 30 procent av den totala nybilsregistreringen, är det ett tapp med tio procenenheter från samma månad förra året då andelen landande på 40 procent.

Det beror delvis på att orderböckerna förra året var dopade med beställningar lagda för elbilsbonusen slopades, i kombination med lägre räntor. Att fjolårens tillväxt planat ut är något som oroar branschorganisationen Mobility Sweden.

Det är företagen som håller igång elbilsmarknaden och står för 7 av 10 nyregistreringar. Privatmarknaden som tidigare var den största tvärstannade i och med slopandet av bonusen eftersom det gjorde privatleasing betydligt dyrare. Nu vill Mobility Sweden se stöd riktad till privatköparen:

– Vi har under våren spelat in konkreta förslag på styrmedel till regeringen och andra beslutsfattare där budskapet är att det finns kostnadseffektiva förslag som behövs nu att stötta elektrifieringen och svensk konkurrenskraft, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden. 

Mobility Sweden har tidigare efterfrågat styrmedel riktade specifikt till privatmarknaden.

– För att vända denna negativa trend krävs det riktade insatser från regeringen för att stimulera efterfrågan på elbilar bland privatpersoner. Det är avgörande för att inte elektrifieringen ska backa, sa Mattias Bergman tidigare i år.

Regeringen har bland annat ökat stöden riktade till utbyggnaden av laddinfrastruktur. En brist på laddinfrastruktur är däremot inte det största hindret till att välja elbil idag menar branschorganisationen som menar att det är fel typ av stödåtgärd:

– Det är bra att regeringen vill satsa på utbyggnad av laddinfrastruktur men för personbilar är det inte längre ett stort hinder när det kommer till köp av elbil. Vi ser i våra undersökningar att det är priset, där den borttaga klimatbonusen har bidragit, som är de främsta skälen till att skjuta upp bytet till elbil. Laddinfrastrukturen upplevs som ett allt mindre problem, sa Mattias Bergman.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.