10 punkter som ska stärka skiftet till elbilar och bilindustrin i EU

Renaults VD Luca de Meo vill se ett EU-gemensamt initiativ till att stärka den europeiska bilindustrin. Han vill att medlemsländerna ska samarbeta för att ta itu med ”obalansen i konkurrensen” från både Kina och USA. Det för att säkerställa en stark framtida bilindustri i Europa.

Tankarna förde han fram i ett ”öppet brev till Europa” på 19 sidor. Med ”en anstormning av elbilar från Kina” menar Luca de Meo att den europeiska bilsektorn behöver EU:s gemensamma stöd för att utveckla en stark industriell strategi, ungefär som man gjorde för att uppmuntra utvecklingen av flygplanstillverkaren Airbus, och som kineserna har gjort för elbilar.

Luca de Meo lyfter fram tio punkter i sitt brev:

  1. Främja små prisvärda europeiska elbilar.
  2. Revolutionera lokala transporter.
  3. Accelerera förnyelsen av Parc.
  4. Utveckla laddinfrastrukturen och teknik för V2G.
  5. Uppnå full kontroll över försörjningen av kritiska råvaror.
  6. Öka europas konkurrenskraft inom halvledare.
  7. Standardisera mjukvarudefinierade fordon (SDV).
  8. Uppmuntra europeisk bilindustrin till att bli ledare på digal industriell utveckling.
  9. Standardisera batteriåtervinning.
  10. Hitta lämpliga användningsområden för vätgas.

Han efterlyser skapandet av ”gröna ekonomiska zoner” med företag som får ytterligare subventioner och skattelättnader för att uppmuntra en snabbare utveckling av elbilar. Samtidigt som upptagandet av elbilar påskyndas kommer vi dessutom få en bättre miljö.

– Ebilar skulle avsevärt förbättra luftkvaliteten i städerna, skriver Luca de Meo och lyfter fram att en av fyra städer lider av dålig luftkvalitet där 39 procent av utsläppen kommer från fordon.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.