Ett lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

Mercedes har arbetet flitigt med sina eldrivna varutransportfordon. Tidigare har vi rapporterat om lastbilar. Nu har Mercedes visat upp sin senaste vision på en eldriven varutransport för städerna. Med en tvist.

För att snabba upp distributionen vill Mercedes utrusta transportbilar med autonoma drönare på taket, som är tilltänkta att transportera paketen den sista biten fram till mottagaren. Mercedes kallar innovationen för adVANce och deras Vision VAN ska ha en räckvidd på 270 km och vara helt autonom.

Totalt kommer Mercedes investera närmare 500 miljoner euro över de kommande åren för att realisera visionen om autonoma och automatiserade varutransporter.  Det är inte bara fordonen som måste vara autonoma, utan också transportens godshantering, i syfte att sortera och hantera paketen som är ombord.